bjorko.org © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

Bovik

 

 

• Historia

Bovik har en historia som sräcker sig ända till 1600-talet och det äldsta huset i hamnen är från tidigt 1700-tal. Under sillperioden var det full aktivitet i Bovik och här bodde ett 30 tal bofasta. Det fanns både sillsalterier och trankokerier samt ett värdshus.

 

Segeljulle utanför Bovik

 

Kostersamling vid stora bryggan i Bovik

 

 

 

 

Boviksvägens Samfällighetsförening

 

 

Blåsippor, vandringsleder, stränder, fina badvikar, unik flora och rikt djurliv är vad man kan hitta längs Boviksvägen.

 

Vi är en samfällighetsförening som underhåller och ansvarar för Boviksvägen på Björkö i Göteborgs norra skärgård och debiterar ut vägavgifter till alla boende som har del i vägen.

 

Årsmöte

Tid för årets årsmöte var: Söndag 19 juni 2016   18:30

Plats: Seglarskolan

Abetsdag: 9 Juli kl 09:15

Länkar:

 

Årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Årsmöte 2014

Årsmöte 2013

Årsmöte 2012

 

 

 

 

 

Vägbom

 

För att köra bil eller övrigt fordon på Boviksvägen krävs ett tillstånd. Alla boende har egna nycklar till bommen. Anledningen till bommen är att slitaget på vägen ökar markant om allmänheten också nyttjar vägen. Vi har försökt att få bidrag av kommunen men fått avslag. Så länge inte kommunen är med och betalar för allmänheten kommer bommen vara kvar. Det blir annars för dyra vägavgifter för oss få boende om vi skall underhålla den 1,8 Km långa vägen.